06 515 626 04 christa@chbcontent.nl

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CHB Content kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CHB Content, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CHB Content verstrekt. CHB Content kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw domein/websiteadres
WAAROM CHB CONTENT GEGEVENS NODIG HEEFT

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt/wil worden.
Daarnaast kan CHB Content uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAART

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaart om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Daarnaast worden de aangemaakte facturen waarop uw gegevens vermeld staan minimaal 7 jaar na aanmaken bewaart, conform art. 52 – Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

DELEN MET ANDEREN

CHB Content verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit door CHB Content worden doorverkocht aan derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van CHB Content worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CHB Content gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De website van CHB Content maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. U kunt deze vinden middels de volgende link: https://policies.google.com. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CHB Content te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CHB Content heeft hier geen invloed op. CHB Content heeft Google geen toestemming gegeven om via CHB Content verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@chbcontent.com. CHB Content zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De bescherming van uw gegevens neemt CHB Content erg serieus en zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CHB Content maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw gegevens worden niet op een online server opgeslagen maar op en lokale, beveiligde PC. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CHB Content verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CHB Content op via christa@chbcontent.com.

www.chbcontent.nl is een website van CHB Content.

CHB Content is als volgt te bereiken:
Postadres: Libellemeent 103, 1218 CK Hilversum
Inschrijving KvK: 68963246
Telefoon: +31 6 515 626 04
E-mailadres: christa@chbcontent.nl

Chat openen
1
Hallo 👋
Kan ik je helpen?